Aquest lloc utilitza cookies per millorar l'experiència de navegació. Si segueix navegant entenem que ho accepta.
Carns Vila

política de privacitat

política de privacitat

política de privacitat

Política de pricitat

En compliment de l’establert en la normativa vigent de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril, General de Protecció de Dades -RGPD- i altra normativa aplicable), CARNS VILA S.L., amb domicili social a Ctra. Pujals s/n., Cornella del Terri, cp 17844, Spain, li informa

Identitat : CARNS VILA S.L.

NIF:  B17391384

Adreça: Ctra. Pujals s/n, 17844 Cornella del Terri

Telèfon: 972576051 

Correu electrònic: web@carnsvila.cat

 

En nom de l’empresa CARNS VILA S.L., tractem la informació de caràcter personal que ens facilita, com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina web www.carnsvila.cat, amb la finalitat de gestionar les seves sol·licituds d’informació i/o, si escau, enviar-li comunicacions comercials de CARNS VILA S.L. fins i tot per via electrònica.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en CARNS VILA S.L.estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Basem aquest tractament en el seu consentiment. La seva acceptació perquè se li remeti informació comercial sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius, sent necessari a aquest efecte que ens ho comuniqui per email web@graficman.com. En tot cas en cada comunicació se li oferirà la possibilitat d’oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials.

CARNS VILA S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, CARNS VILA S.L. obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta en la legislació de protecció de dades aplicable.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades verídiques , exactes, complets i actualitzats. L’usuari a qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició al tractament de les dades personals, així com els drets de portabilitat i limitació al domicili social de Carns Vila S.L. en els termes establerts en la legislació vigent. Carns Vila habilita un correu electrònic (web@carnsvila.cat) per sol·licitar l’exercici dels drets abans referits. 
Descarrega la nostra app/catàleg de carnisseria per Android i properament iOS

 
Disseny web